Timehelper

Background Image Turntable

Använd denna nummerskiva, för att räkna
ut klockslaget när printningen blir klar.
Sätt pil på starttid.(heltimme) räkna
Ex: 07:00 – 1,2,3,4,5,6 (6 timmar)
(klar ca 13:00)