Simple 3D Print Bed test

Deta är en 3d-printmodell jag designat som man printar. när man behöver följa printhuvudets väg och ställa in bädden mauellt för att finjustera så att man får perfekt höjd. Detta är alltså tänkt för manuell och ”med ögonen” ställer in höjden för printhuvudet.

En del väljer att ställa in med ett papper under och skruva till rätt nivå, vilken man kan göra initialt och kräver flera omgångar. Dock är det så att om det finjusteras via skruvarna under tiden den printar en linje ser man i realtid hur linjen blir, och hur tjock eller utsmetad filamentet blir efter att det lämnat munstycket. Blir det utsmetat är det för lågt, och är den för hög, läggs filamentet ut löst på byggplattan och fastnar inte. Sweetspoten ligger när det precis fastnar på byggplattan och är en aningen nedtryckt. Det ska vara likadant hela vägen samt ide fyra hörnen.

Med vänliga hälsningar Mathias G.L Pettersson

                                          För högt upp                             Rätt höjd                               För långt ned