Ersättningslock

Ett av uppdragen är att designa ett ersättningslock till en UNIFLOW™ POWDER MEASURE vilket är en apparat för att hjälpa till vid laddning av krut till patroner. Används av jägare för att göra egen ammunition. I detta fall saknades locket och MGLP Studio ombads att 3D printa ett ersättningslock. Valde därför TPU, vilket är ett utmärkt material för denna typen av användningsområde.

Behöver du också ett sådant lock! 
Här kan du ladda ned STL-filen
Designen skiljer sig något från original-designen från tillverkaren. Men fyller funktionen.

RCBS är de som designat och skapat orginallocket. All heder och cred till ursprungliga tillverkaren.


Om ursprungliga tillverkaren nedan.

RCBS WAS FOUNDED FROM A HOBBY BY FRED T. HUNTINGTON IN 1943 IN OROVILLE, CALIFORNIA

RCBS was founded in 1943 by Fred T. Huntington in Oroville, California. Huntington was a dedicated shooter, but found it difficult to obtain quality varmint bullets. However, after reading about making a die to swage .22 rimfire cartridge cases to form jackets for bullets, he began to craft his own dies in the back room of his father’s Oroville laundry and dry-cleaning business. Because the resulting bullets were used to shoot rock chucks – a varmint of Western North America – he named them Rock Chuck Bullet Swage dies, later shortened to RCBS.