3d Projekt

Blender-projekt ”Lokomotiv”
På denna sida kan du ta del av det arbete jag gör på min fritid, när jag inte arbetar som Support- och nätverkstekniker i Gamla stan i Stockholm. Mina Blenderkunskaper har jag samlat ihop efter många år, och på nätet gått igenom tutorials från alla fantastiska personer som är villiga att lära ut. Självklart är man aldrig fullärd och till och med Blender som program är inte heller fulländat och utvecklas hela tiden. Men att skapa och lära sig är alltid roligt och just nu är jag inne i en period där jag testar olika saker och just nu rör det sig om att skapa scener och förmedla något till betraktaren. 

Självfallet vill jag så långt det är möjligt jobba med egna texturer och ovan bilder är renderade med texturer jag antingen skapat direkt i Photoshop/Krita eller Gimp, eller fotat själv på stan. Att påpeka är att bilden som är himlen i renderingarna är dock en HDRI som är helt fri att använda som jag laddat ner, då jag är i Sverige så har vi inte den typ av natur som jag önskar ska vara bakgrund.

Jag kommer att publicera mina testrenderingar och göra dem tillgängliga för dem som hittar till denna sida. Har ej behov att publicera dem på något forum då jag skapar endast för mitt eget höga nöjes skull. Ej heller har jag behov att föra dialog med någon huruvida man ska göra på detta sätt eller på ett annat sätt.  

Jag gör mitt 3d-arbete delvis professionellt då det även ingår i mitt dagliga arbete att skapa 3d-grafik. Har gjort det under några år också. Allt handlar om vad man vill uppnå och vad man själv är nöjd med eller den som är uppdragsgivare är nöjd med.   Allt gott //Mathias